Torbjörn Forsberg
Född 1949 i Bollnäs.
Skulptör. Djur i brons, trä, betong
m. m. Autodidakt.