Utställningar
*  Världsutställningen, Nürnberg 1986
*  Elmia och Sollentunamässan
    vid ett flertal tillfällen
*  Falu museum 1989
*  Tidö slott 1990
*  Sala silvergruva 1991-97,
    sommarutställning
*  Königh museeum, Bonn 1992
*  European Wildlife Art, Bryssel 1993
*  Kunstihuis Van Het Oosten,
    Enschede, Holland 1995-97
*
 European Wildlife Art. Exhibition.
    Langres France 1997.
*  Samt ett flertal mindre utställningar i
    Sverige

*  Safari Club international exhibition
    Las Vegas 2001
*  Svensk-Amerikanska institutet
    Minneapolis 2006, (Jury bedömd)
*  Tullgarn Slott, Maj 2006

Monumentala verk
*  S:t Clair Estate, England ”Hoppande
    råbock”
*  Telia Mobitel, Nacka ”Laxtrappa”
    Vällingby. Skattegårdsvägen
    ” Hoppande råbock”
*  AssiDomän, Bergshamra
*  C.G Beck-Friis,
    Hargs Godsförvaltning, Östhammar
    "Älg, Rådjur"

Fasta installationer
*  Umeå universitet ”Hoppande öring”
*
 Enköpings stad, Spanska trappan
    ”Duvhök i slag”
*  H M Konungen ”Älgfamilj”
*
 Art Snyder, Försäkringsbolag,
    New Yersey, USA
*  Arlanda flygplats ”Tjäderlek”
*  Stiftsnämnden Uppsala ”Duvhök i
    slag”
*  Stora Karlsö museum
    "Springande hare"